torsdag 27. august 2009

To gode vener


Sidan familiane våre held til på Sunnmøre for det meste, er det viktig å ha nokre reservetanter- og onklar til Vilde her i Oslo. Ein av desse er Camilla, som allereie har blitt god ven med Vilde.
Camilla seier ho vil kjøpe seg månadskort for å kunne kome ofte på besøk til Vilde. Og at ho gjerne vil setebarnevakt, og kan kome å bere Vilde når ho skrik. Ja Camilla, vi tar deg på ordet! No blir det ikkje fred å få!:)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar